Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van de website van RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH (hierna "RADEMACHER"). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking kunnen hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

 

(2) Verantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

 

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7

46414 Rhede/Westfalen

info@rademacher.de

 

Tel: +49 (0)2872 / 933 - 0

Fax: +49 (0)2872 / 933 – 251

 

U kunt contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op

 

SILA Consulting GmbH

De heer Lukas Fischer

Weseler Straße 9

46325 Borken

Telefoon: +49 2861 80847 700

datenschutz@sila-consulting.de

 

(3) Wanneer u contact opneemt met RADEMACHER via e-mail of via een contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden.  We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat de opslag niet meer nodig is, of we beperken de verwerking als er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

 

(4) Als we voor afzonderlijke functies van ons aanbod gecontracteerde serviceproviders gebruiken of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder uitvoerig informeren over de respectieve processen. Ook vermelden we de gespecificeerde criteria voor de bewaartermijn.

 

§ 2 Uw rechten

 

(1) U hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

–          recht op informatie,

–          recht op correctie of verwijdering,

–          recht op beperking van de verwerking,

–          recht om bezwaar te maken tegen verwerking,

–          recht op overdraagbaarheid van gegevens.

 

(2) U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van onze maatschappelijke zetel. U vindt het adres op de volgende link op internet: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

A. Verzameling als onderdeel van onze website

 

§ 3 Verzameling van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt

 

(1) Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 zin 1 sub f AVG ):

 • IP-adres
 • datum en tijd van de aanvraag
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
 • website waar het verzoek vandaan komt
 • browser
 • besturingssysteem en zijn interface
 • taal en versie van de browsersoftware.

 

Deze gegevens worden pas automatisch verwijderd na het verlaten van de website.

 

(2) Gebruik van cookies:

 

(a) Op onze websites gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die aan de door u gebruikte browser worden toegewezen en door middel van een karakteristieke reeks tekens op uw harde schijf worden opgeslagen en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie bepaalt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen en kunnen daarom geen schade aanrichten. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken, d.w.z. aangenamer voor u.

 

(b) Cookies kunnen gegevens bevatten waarmee het gebruikte apparaat kan worden herkend. In sommige gevallen bevatten cookies alleen informatie over bepaalde instellingen die niet aan een persoon kunnen worden gerelateerd. Cookies kunnen een gebruiker echter niet rechtstreeks identificeren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die buiten de individuele sessie worden opgeslagen. Met betrekking tot hun functie wordt wederom onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten cookies:

 

 • Technische cookies: deze zijn absoluut noodzakelijk om door de website te navigeren, basisfuncties te gebruiken en de veiligheid van de website te garanderen; ze verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en slaan ook niet op welke websites u hebt bezocht;
 • Prestatiecookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en bv. of er fouten zijn in het gebruik van de website; ze verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren – alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en om erachter te komen wat onze gebruikers interesseert;
 • Advertentiecookies, gerichte cookies: deze dienen om de websitegebruiker op de website gebaseerde advertenties of aanbiedingen van derden aan te bieden en de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten; advertentie- en gerichte cookies worden maximaal 13 maanden bewaard;
 • Deelcookies: deze dienen om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bijv. sociale netwerken) te verbeteren; deelcookies worden maximaal 13 maanden bewaard.

 

(c) Elk gebruik van cookies dat technisch niet noodzakelijk is, is gegevensverwerking die alleen met uw uitdrukkelijke en actieve toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 sub a AVG is toegestaan. Dit geldt met name voor het gebruik van advertentie-, gerichte of deelcookies. Bovendien geven we uw persoonlijke gegevens die door cookies worden verwerkt alleen door aan derden als u in overeenstemming met artikel 6 lid 1 p. 1 sub a AVG hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

 

§ 4 Verdere functies en aanbiedingen op onze website

 

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Om dit te doen, moet u meestal verdere persoonsgegevens verstrekken die we gebruiken om de betreffende service te verlenen en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.

 

(2) In sommige gevallen maken we gebruik van externe serviceproviders om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en aangeworven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

 

(3) Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden als we samen met partners deelname aan campagnes, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer informatie hierover krijgt u bij het verstrekken van uw persoonsgegevens of hieronder in de omschrijving van het aanbod.

 

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen hiervan.

 

§ 5 Gebruik van onze webshop

 

(1) Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Verplichte informatie die nodig is voor het verwerken van de contracten is apart gemarkeerd; verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de gegevens die u verstrekt om uw bestelling te verwerken. Ook kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 sub b AVG.

 

U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken waarmee we uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de gegevens die u opgeeft herroepbaar opgeslagen. Door u te melden bij onze klantenservice, kunt u alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, laten verwijderen, rekening houdend met de wettelijke bewaarplicht.

 

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails met technische informatie te sturen.

 

(2) Vanwege commerciële en fiscale vereisten zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar te bewaren. Echter, na [twee jaar] zullen we de verwerking beperken, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

(3) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

 

§ 6 Nieuwsbrief

 

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, die we gebruiken om u te informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de toestemmingsverklaring.

 

(2) We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in-procedure om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u uw registratie niet binnen [24 uur] bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na één maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we de door u gebruikte IP-adressen en de tijden van registratie en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw registratie aan te kunnen tonen en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

 

(3) De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te sturen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 sub a AVG.

 

(4) U kunt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt uw herroeping aangeven door op de link "Uitschrijven" te klikken die in elke nieuwsbrief-e-mail staat, door een e-mail te sturen naar info@rademacher.de of door een bericht te sturen naar de contactgegevens vermeld in de colofon.

 

§ 7 Servicecenter, ZenDesk

 

(1) Voor de afwikkeling van service-, ondersteunings- en/of hulpverzoeken en voor de werking van Rademacher gebruiken wij het systeem van de firma Zendesk Inc., 1019 Market Street San Francisco, CA 94103 USA ("Zendesk"). We gebruiken Zendesk om uw vragen snel en efficiënt te verwerken. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

 

(2) We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met Zendesk. Als gevolg hiervan is Zendesk verplicht om de gebruikersgegevens van onze klanten alleen te gebruiken in het kader van EU-gegevensbeschermingsnormen voor het verwerken van vragen en deze niet door te geven aan derden. Hierbij zijn we EU-modelcontractbepalingen overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

(3) U kunt de gegevensbeschermingsinformatie van Zendesk bekijken op https://www.zendesk.de/COMPANY/CUSTOMERS-PARTNERS/PRIVACY-POLICY/.

 

§ 8 Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

 

(1) Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk moment intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt verstrekt.

 

(2) Als we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet vereist is om een ​​contract met u uit te voeren, wat we in de volgende beschrijving van de functies zullen uiteenzetten. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar vragen wij u om uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u wijzen op onze dwingende gerechtvaardigde redenen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

 

(3) Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:

 

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7

46414 Rhede/Westfalen

info@rademacher.de

 

Tel: +49 (0)2872 / 933 - 0

Fax: +49 (0)2872 / 933 – 251

 

§ 9 Web Analytics

 

1. Gebruik van Google Analytics

 

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De via de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

 

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

 

(3) U kunt het opslaan van de cookies voorkomen, door dit in te stellen met uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval soms niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien registratie van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-invoegtoepassing te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat persoonlijke verwijzingen kunnen worden uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens kunnen worden gekoppeld aan een persoon, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

 

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken kunnen we gebruiken om ons aanbod te verbeteren en voor u als gebruiker interessanter te maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, zijn we EU-modelcontractbepalingen met Google overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 

2. Google reCAPTCHA

(1) Wij gebruiken Google reCAPTCHA (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

(2) Met reCAPTCHA moet gecontroleerd worden of de gegevensinvoer op onze websites (b.v. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt uitgevoerd. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker door middel van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker de website bezoekt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, tijd gedurende dewelke de bezoeker van de website op de website blijft of muisbewegingen van de gebruiker). De bij de analyse geregistreerde gegevens worden naar Google doorgestuurd.

 

(3) Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, zijn we EU-modelcontractbepalingen met Google overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

(4) De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik door geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

3. Google Tag Manager

(1) Met Google Tag Manager kunnen marketeers website-tags beheren via een interface. De Tag Manager zelf, die de tags gebruikt, werkt zonder cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. De Tag Manager activeert alleen andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Overeenkomstige verklaringen voor deze respectieve externe aanbieders vindt u in deze privacyverklaring. De Google Tag Manager gebruikt deze gegevens niet. Als u cookies hebt ingesteld of anderszins hebt gedeactiveerd, dan wordt dit voor alle trackingtags in acht genomen die met de Google Tag Manager zijn gebruikt, zodat de tool uw cookie-instellingen niet wijzigt.

 

(2) Google kan uw toestemming vragen om bepaalde productgegevens (bv. uw accountgegevens) te delen met andere Google-producten om bepaalde functies te activeren, bv. om de toevoeging van nieuwe tags voor het bijhouden van conversies voor AdWords te vereenvoudigen. Bovendien bekijken de ontwikkelaars van Google van tijd tot tijd informatie over het productgebruik om het product verder te optimaliseren. Google geeft dit soort gegevens echter nooit zonder uw toestemming door aan andere Google-producten.

 

Raadpleeg de gebruiksrichtlijnen van Google en het privacybeleid van Google voor dit product voor meer informatie.

 

§ 10 Social Media

 

1. Gebruik van plug-ins voor sociale media

 

(1) We gebruiken momenteel de volgende invoegtoepassingen voor sociale media: [Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, Instagram]. We gebruiken daarbij de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de plug-in providers. U kunt de aanbieder van de invoegtoepassing herkennen aan de markering op het vak boven zijn beginletter of het logo. We geven u de mogelijkheid om via de knop direct te communiceren met de aanbieder van de invoegtoepassing. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daarbij activeert, ontvangt de provider van de invoegtoepassing de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld onder punt 3 van deze verklaring verzonden. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectieve providers in Duitsland onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door de invoegtoepassing te activeren, worden uw persoonlijke gegevens naar de betreffende provider van de invoegtoepassing verzonden en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de provider van de invoegtoepassing met name gegevens verzamelt via cookies, raden wij u aan om alle cookies te verwijderen met behulp van de veiligheidsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vak klikt.

 

(2) We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsactiviteiten, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die zijn verzameld door de provider van de invoegtoepassing.

 

(3) De provider van de invoegtoepassing slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar u moet hiervoor contact opnemen met de respectieve provider van de invoegtoepassing. Via de invoegtoepassingen bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de invoegtoepassing is art. 6 lid 1 p. 1 sub f AVG.

 

(4) Het doorgeven van de gegevens gebeurt onafhankelijk van of u een account bij de provider van de invoegtoepassing hebt en daar bent ingelogd. Als u bent aangemeld bij de provider van de invoegtoepassing, worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de provider van de invoegtoepassing. Als u op de geactiveerde knop drukt en bv. de pagina koppelt, slaat de provider van de invoegtoepassing deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo voorkomt dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de provider van de invoegtoepassing.

 

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de provider van de invoegtoepassing is te vinden in de privacyverklaringen van deze providers die hieronder worden vermeld. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

 

(6) Adressen van de respectievelijke providers van invoegtoepassingen en URL met hun gegevensbeschermingsinformatie:

 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; verdere informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. We zijn met Facebook EU-modelcontractbepalingen overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Met Twitter zijn we EU-modelcontractbepalingen overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

 

d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Met LinkedIn zijn we EU-modelcontractbepalingen overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

e) Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland; https://help.instagram.com/519522125107875. We zijn met Facebook EU-modelcontractbepalingen overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

 

 

2. Integratie van YouTube-video’s

 

(1) We hebben YouTube-video's in ons online aanbod geïntegreerd, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens vermeld in alinea 2 verzonden. Op deze gegevensoverdracht hebben we geen invloed.

 

(2) Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt geopend. Bovendien worden de gegevens vermeld onder punt 3 van deze verklaring verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing aan uw profiel op YouTube niet wilt, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als een gebruiksprofiel en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hoewel u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

 

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Hiervoor zijn we met Google modelcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

3. Integratie van Google Maps

 

(1) Op deze website maken we gebruik van Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u gemakkelijk de kaartfunctie gebruiken.

 

(2) Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt geopend. Bovendien worden de gegevens vermeld onder punt 3 van deze verklaring verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing aan uw profiel op Google niet wilt, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar u moet wel contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

 

(3) Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de provider van de invoegtoepassing is te vinden in het privacybeleid van de provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Hiervoor zijn we met Google modelcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

4. Facebook Connect

 

(1) Indien op deze website een zogenaamde "Facebook Connect Button" is geplaatst, hebt u de mogelijkheid om met uw Facebook-gebruikersgegevens in te loggen op onze website. Bovendien kan informatie over uw activiteiten op onze website automatisch via Facebook Connect naar uw Facebook-profiel stromen. In dit opzicht krijgt u, wanneer u de knop activeert, zowel de mogelijkheid van uitdrukkelijke toestemming voor toegang tot uw Facebook-gebruikersgegevens als toestemming voor de publicatie van informatie en activiteiten in uw Facebook-profiel. Het gebruik van andere gegevens (bv. contact via uw e-mailadres) vindt alleen plaats met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Houd er rekening mee dat Facebook via Facebook Connect informatie ontvangt over de applicatie of website, inclusief welke acties u onderneemt. Om het proces van het aangaan van verbindingen te personaliseren, bestaat de mogelijkheid dat Facebook in sommige gevallen een beperkte hoeveelheid informatie ontvangt nog voordat de applicatie of website is geautoriseerd. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking, en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook:

 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS;

https://www.facebook.com/policy.php; verdere informatie over gegevensverzameling:

https://www.facebook.com/help/186325668085084,

https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en

https//www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

 

(2) We zijn met Facebook EU-modelcontractbepalingen overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

§ 11 Online-reclame

 

1. HubSpot

 

(1) We gebruiken voor onze online marketingactiviteiten HubSpot. Hierbij gaat het om een geïntegreerde softwareoplossing die verschillende aspecten van onze online marketing omvat. HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in Ierland: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland ("HubSpot").

Gebieden waarin HubSpot wordt gebruikt:

 • Content Management (website en blog)
 • E-mailmarketing (nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings, bijvoorbeeld voor het leveren van downloads)
 • Rapporten en analyses
 • Contactbeheer (CRM)
 • Bestemmingspagina's en contactformulieren

(2) Met onze registratieservice (bv. nieuwsbrieven) maken wij het onze websitebezoekers mogelijk meer over onze onderneming te weten te komen, inhoud te downloaden en contactinformatie evenals andere demografische informatie te verstrekken. Deze informatie wordt opgeslagen op servers van onze softwarepartner HubSpot. Deze kan door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke diensten van onze onderneming interessant voor hen zijn.

(3) Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, zijn we met HubSpot EU-modelcontractbepalingen overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

(4) Wij gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend om onze marketing te optimaliseren. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van HubSpot vindt u op de volgende pagina: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. Alle HubSpot-bronnen over het onderwerp EU-gegevensbescherming zijn hier te vinden: https://legal.hubspot.com/de/datenschutz.

(5) De hierboven beschreven verwerking van persoonlijke gegevens door HubSpot wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. Wij hebben een rechtmatig belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons webaanbod te optimaliseren alsook ons individueel aan de gebruiker aan te passen.

(6) Indien registratie door Hubspot over het algemeen niet gewenst is, kan het opslaan van cookies altijd door de juiste browserinstellingen worden voorkomen.

(7) Wij slaan in samenhang met het gebruik van HubSpot zelf geen gegevens op (behalve in zuiver statistische vorm).

 

2. Facebook Custom Audiences

 

(1) De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. ("Facebook"). Hierdoor kunnen gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-advertenties") te zien krijgen wanneer ze het sociale netwerk Facebook of andere websites bezoeken die ook van het proces gebruikmaken. We zijn geïnteresseerd om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn om onze website interessanter voor u te maken.

 

(2) Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Facebook worden verzameld door het gebruik van deze tool en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: Door Facebook Custom Audiences te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website vanuit onze aanwezigheid op Internet heeft bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Facebook-service bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres en andere identificatiefuncties achterhaalt en opslaat.

 

(3) Voor gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, zijn we met Facebook modelcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

(4) De deactivering van de functie "Facebook Custom Audiences" is [hier en] voor ingelogde gebruikers mogelijk op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

 

(5) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 p. 1 sub f AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

 

§ 11 Gegevensbeveiliging

(1) We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste toegang tot uw gegevens te voorkomen. We hebben onze medewerkers verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast zijn alle dienstverleners door ons gecontroleerd. We gebruiken de wijdverbreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u onze website bezoekt. Dit is in de regel een 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. U kunt zien of een individuele pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden door de afbeelding van de gesloten sleutel of het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

 

(2) We gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

 

B. HomePilot®-service voor externe toegang "WR-Connect" en HomePilot®-app

 

1. Gebruik van "WR-Connect" zonder registratie

(1) Met behulp van onze servicedienst voor toegang op afstand "WR-Connect" kunt u uw HomePilot® via internet op afstand bedienen. Zonder registratie bij "WR-Connect" kan alleen de updateservice worden gebruikt. In het kader van de updateservice worden de volgende gegevens naar onze servers verzonden:

 

 • softwareversie van HomePilot®
 • UID van HomePilot®
 • datum van de aanvraag (om de zes uur vindt een update-verificatie plaats)

 

Deze gegevens worden 1 jaar na de laatste oproep gewist.

 

(2) De gegevensverwerking in het kader van "WR-Connect" wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG. Op basis van deze machtiging mogen alle gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van een contract. In het kader van de aansluiting van de HomePilot® en bij het voor de eerste keer starten van de app, hebt u een contract met ons afgesloten over het gebruik van de app en de verbindingsfunctie van de HomePilot®.

 

2. Gebruik van "WR-Connect" met registratie (aanmaken van een gebruikersaccount voor WR-Connect)

 

(1) Om de HomePilot®-app te gebruiken, worden de persoonlijke gegevens die u tijdens de registratie heeft ingevoerd, opgeslagen in een "WR-Connect"-gebruikersaccount. De volgende technische gegevens worden alleen in dit gebruikersaccount opgeslagen als ook de externe toegang tot uw HomePilot® is geactiveerd:

 

 • UID van HomePilot®
 • SW-versies
 • naam van HomePilot® in het portaal
 • bedrijfstijd (systeemstabiliteitsverklaring)
 • tijdstippen van de laatste met succes tot stand gebrachte verbinding
 • aantal en type apparaten dat op de HomePilot® is aangesloten
 • het IP-adres van uw internetverbinding

 

(2) De verwerking van bovenstaande gegevens wordt uitsluitend uitgevoerd om de functie van de app te kunnen vervullen en een verbinding en besturing van HomePilot® technisch te realiseren.

 

(3) De gegevensverwerking in het kader van "WR-Connect" en HomePilot® app wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG. Op basis van deze machtiging mogen alle gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van een contract. In het kader van de aansluiting van de HomePilot® en bij het voor de eerste keer starten van de app, heeft u een contract met ons afgesloten over het gebruik van de app en de verbindingsfunctie van de HomePilot®.

 

(4) De via "WR-Connect" en de app verzamelde gegevens worden niet met andere gegevens samengevoegd. Deze gegevens worden alleen gewist wanneer u zich bij "WR-Connect" afmeldt.

 

3. Ontvangers van gegevens/orderverwerking

 

(1) De firma MarcanT AG, Herforder Str. 163a, Bielefeld, 33609 ("MarcanT AG") stelt de servers voor WR-Connect en voor de HomePilot® app beschikbaar. Wij hebben met MarcanT AG een overeenkomst voor orderverwerking gesloten volgens welke de gegevensverwerking alleen namens ons en in overeenstemming met onze instructies plaatsvindt.

 

4. HomePilot® HD camera binnen/buiten

 

(1) Wij gebruiken in onze HomePilot® HD/camera's binnen en buiten een videostreamfunctie van de firma Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd ("Foscam"), TCL International E City, No. 1001 Zhongshan Road, Nanshan district, Shenzhen 518055, VRC.

 

(2) De videostreamfunctie ("P2P") kan bv. gebruikt worden voor live video's op de smartphone, buiten het thuisnetwerk. Door het inschakelen van de videostreamfunctie ("P2P") wordt een directe verbinding tussen uw smartphone en de HD-camera tot stand gebracht. Daarbij worden ook videogegevens naar Foscam verzonden. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de camera's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Foscam. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Foscam op: https://www.foscam.com/company/Privacy-Notice.html.

 

(3) We zijn met Foscam EU-modelcontractbepalingen overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

 

5. Gebruik van de HomePilot® Google Assistant app via "WR Connect"

 

(1) Met de HomePilot® Google Assistant app is het mogelijk de apparaten van uw HomePilot® Smart Home System via Google met spraakopdrachten te bedienen. Google Assistant (aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google")) is een software voor spraakinvoer en -uitvoer waarbij spraakopdrachten door Google geanalyseerd, geëvalueerd en uitgevoerd worden. Voor partners stelt Google een interface beschikbaar, waarmee de partners hun eigen functies, zogeheten apps, beschikbaar kunnen stellen. Daardoor kunnen partners specifiek hun systemen met de spraakbesturing van Google verbinden en gebruiken. Meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens bij Google Assistant vindt u bij op het volgende adres: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

(2) Google is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van de taalverwerking in de Assistant.

 

(3) Zodra u de HomePilot® Google Assistent-app activeert, worden de volgende persoonlijke gegevens naar Google verzonden resp. door Google verzameld en verwerkt:

 • namen, beschrijving en ID van de apparaten, sensoren en scènes die voor de besturing in de Google Assistent-app worden vrijgegeven
 • meetwaarden die voor de besturing in de Google Assistent-app worden vrijgegeven

 

(4) Onze HomePilot® Google Assistant app gebruikt bovendien software van Google. Daardoor wordt informatie die nodig is voor de werking van de HomePilot® Google Assistant app versleuteld naar Google verzonden. Deze gegevens worden opgeslagen in de cloud van Google. Het doorsturen en opslaan van persoonlijke gegevens naar servers buiten de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie is mogelijk. Hiervoor zijn we met Google modelcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige vereisten van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd. Google is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de Google-software en in de Google-cloud. Controleer of u akkoord gaat met het privacybeleid van Google.de en uw toestemming wenst te geven bij het configureren van de Google Assistent app.

 

(5) Wij wijzen erop dat de in deze paragraaf genoemde gegevens door Google of een geautoriseerd bedrijf als gebruiksprofielen onder een pseudoniem.worden aangemaakt. Deze kunnen worden geëvalueerd voor reclame en marktonderzoek of voor een gebruiksvriendelijk ontwerp van de Google Assistant app. Het direct herleiden naar u is daarbij volgens Google niet mogelijk.

 

6. Gebruik van de HomePilot® Alexa Skill via "WR Connect"

 

(1) Met de HomePilot® Skill ("skill") is het mogelijk de apparaten van uw HomePilot® Smart Home System via Amazon Echo-apparaten met spraakopdrachten te bedienen. Amazon Echo is een hardware voor spraakinvoer en -uitvoer waarbij spraakopdrachten door Amazon worden geanalyseerd, geëvalueerd en uitgevoerd. Voor partners stelt Amazon een interface beschikbaar, waarmee de partners hun eigen functies, zogeheten skills, beschikbaar kunnen stellen. Daardoor kunnen partners specifiek hun systemen met de spraakbesturing van Amazon verbinden en gebruiken. Meer informatie over het verwerken van persoonlijke gegevens bij Amazon Alexa vindt u bij Amazon.de – privacyverklaring op het volgende adres: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201566380. Amazon is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van Alexa Skills.

 

(2) Zodra u de skill activeert, worden de volgende persoonlijke gegevens naar Amazon verstuurd resp. door Amazon verwerkt:

 

 • namen, beschrijving en ID van de apparaten, sensoren en scènes die voor de skill voor besturing worden vrijgegeven
 • meetwaarden die voor de skill voor de besturing worden vrijgegeven

 

(3) Onze skill gebruikt bovendien de software van Amazon. Daardoor wordt informatie die nodig is voor de werking van de skill versleuteld naar Amazon verzonden. Deze gegevens worden opgeslagen in de cloud van Amazon. Het doorsturen en opslaan van persoonlijke gegevens naar servers buiten de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie is mogelijk. Met Amazon zijn we EU-modelcontractbepalingen overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de AVG ook bij een gegevensoverdracht naar de VS wordt gegarandeerd.

Meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens bij Amazon Alexa vindt u bij Amazon.de - privacyverklaring op het volgende adres:

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201566380.

 

(4) Amazon is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de Amazon-software en in de Amazon-cloud. Controleer of u akkoord gaat met het privacybeleid van amazon.de en uw toestemming wenst te geven bij het configureren van de Amazon Alexa app.

 

(5) De in deze paragraaf genoemde persoonlijke gegevens worden door Amazon of door een geautoriseerd bedrijf als gebruiksprofielen onder een pseudoniem aangemaakt. Deze kunnen worden geëvalueerd voor reclame en marktonderzoek of voor een gebruiksvriendelijk ontwerp van de app. Het direct herleiden naar u is daarbij niet mogelijk.