Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Gegevensbescherming

 1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u een website van DELTA DORE RADEMACHER GmbH, Buschkamp 7, D-46414 Rhede/Westfalen (hierna “RADEMACHER” of “ons”/“onze”) bezoekt.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling via onze diensten in één oogopslag

In het volgende gedeelte vindt u een overzicht van de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. De gegevensverwerkingsprocessen worden in de volgende paragrafen veel gedetailleerder beschreven.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door RADEMACHER, zie de contactgegevens onder 2.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. Overige gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek).

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​foutloze levering van de website en andere diensten te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren worden gebruikt. Details hierover en een nauwkeurige beschrijving van de individuele gegevensverwerkingsactiviteiten vindt u hieronder.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om de aan ons verstrekte gegevens als bestand op te vragen. Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. U heeft tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analytics en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is doorgaans anoniem; surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

 1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Verantwoordelijkheden

(1) Hieronder geven wij informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van de website van DELTA DORE RADEMACHER GmbH (hierna “RADEMACHER”). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijk op u betrekking kunnen hebben, bijvoorbeeld: Bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Buschkamp 7

46414 Rhede/Westfalen

info@rademacher.de

Tel: +49 (0)2872 / 933 – 0

Fax: +49 (0)2872 / 933 – 251

 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via

SILA Consulting GmbH

De heer Luke Fischer

Weselerstraße 9

46325 Borken

Telefoon: +49 2861 80847 700

datenschutz@sila-consulting.de

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met RADEMACHER, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat opslag niet meer nodig is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten bestaan.

(4) Als wij voor individuele functies van ons aanbod gebruik maken van dienstverleners in opdracht of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de betreffende processen. Ook vermelden wij de vastgelegde bewaartermijncriteria.

Verzameling van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt

(1) Als u de website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG):

 • IP adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegang tot status/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid gegevens die in elk geval wordt overgedragen
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browsers
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden automatisch verwijderd nadat u de website verlaat.

Gebruik van cookies

(a) Wij gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser die u gebruikt met behulp van een karakteristieke string op uw harde schijf worden geplaatst en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie plaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen en kunnen daarom geen schade aanrichten. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever, dat wil zeggen aangenamer voor u, te maken.

(b) Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies alleen informatie over bepaalde instellingen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Cookies kunnen een gebruiker echter niet rechtstreeks identificeren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die buiten de individuele sessie worden opgeslagen. Wat betreft hun functie worden cookies onderscheiden tussen:

 • Technische cookies: deze zijn essentieel om door de website te kunnen navigeren, basisfuncties te kunnen gebruiken en de veiligheid van de website te kunnen garanderen; ze verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en onthouden niet welke websites u hebt bezocht;
 • Prestatiecookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en b.v. B. of er fouten optreden bij het gebruik van de website; ze verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren - alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en erachter te komen wat onze gebruikers interesseert;
 • Advertentiecookies, targetingcookies: Deze worden gebruikt om de websitegebruiker op maat gemaakte advertenties op de website of aanbiedingen van derden aan te bieden en om de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten; Advertentie- en targetingcookies worden maximaal 13 maanden bewaard;
 • Deelcookies: Deze dienen om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bijvoorbeeld sociale netwerken) te verbeteren; Sharing cookies worden maximaal 13 maanden bewaard.

(c) Elk gebruik van cookies dat technisch niet absoluut noodzakelijk is, betekent gegevensverwerking die alleen is toegestaan ​​met uw uitdrukkelijke en actieve toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van advertentie-, targeting- of deelcookies. Daarnaast geven wij uw via cookies verwerkte persoonsgegevens alleen aan derden door als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG.

We gebruiken echter technisch noodzakelijke cookies vanwege ons legitieme belang bij de beoogde weergave en het beoogde gebruik van onze website, artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG.

Contact Formulier

(1) Als u het contactformulier invult, gaat u ermee akkoord dat wij uw contactgegevens opslaan om uw verzoek te verduidelijken. Als u ons via contactformulieren andere vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

(2) De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6, lid 1, lit. a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De wettigheid van de tot het moment van intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

(3) De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast

Overige functies en aanbiedingen op onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, waar u bij interesse gebruik van kunt maken. Hiervoor moet u doorgaans aanvullende persoonsgegevens verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te verlenen en waarop de bovengenoemde grondslagen voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) Soms maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en in opdracht gesteld, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden doorgeven als wij samen met partners deelname aan campagnes, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer informatie hierover vindt u bij het verstrekken van uw persoonsgegevens of in de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Als onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

 1. Nieuwsbrieven

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de toestemmingsverklaring.

(2) Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen [24 uur] bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen helderen.

(3) De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG.

(4) U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw herroeping kenbaar maken door op de link ‘Afmelden’ te klikken die in elke nieuwsbrief-e-mail is opgenomen, door een e-mail te sturen naar info@rademacher.de of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in de juridische kennisgeving zijn vermeld.

 1. Servicecentrum, ZenDesk

(1) Om service-, ondersteunings- en/of hulpverzoeken te verwerken en RADEMACHER te exploiteren, gebruiken wij het systeem van Zendesk Inc., 1019 Market Street San Francisco, CA 94103 USA (“Zendesk”). Wij gebruiken Zendesk om uw verzoeken snel en efficiënt te verwerken. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG.

(2) Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met Zendesk. Als gevolg hiervan is Zendesk verplicht om de gebruikersgegevens van onze klanten alleen te gebruiken binnen het kader van de EU-normen voor gegevensbescherming om vragen te verwerken en deze niet door te geven aan derden. We hebben overeenstemming bereikt over standaardcontractbepalingen van de EU, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen.

(3) U kunt de gegevensbeschermingsinformatie van Zendesk bekijken op https://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-protection/.

 1. Webanalyse

Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website echter is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door gebruik te maken van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link. in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor elke persoonlijke connectie kan worden uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens persoonlijk verband houden, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn wij akkoord gegaan met de standaardgegevensbeschermingsclausules van Google EU, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/ analytics/terms/de.html, evenals de gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google-weblettertypen

Voor de uniforme weergave van lettertypen maakt deze site gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Tagmanager

(1) Met Google Tag Manager kunnen marketeers websitetags beheren via één interface. De tagmanager zelf, die de tags gebruikt, werkt echter zonder cookies en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De Tag Manager activeert eenvoudigweg andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Overeenkomstige verklaringen voor deze respectieve externe aanbieders vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Als u cookies heeft ingesteld of anderszins gedeactiveerd, wordt hiermee rekening gehouden voor alle trackingtags die worden gebruikt met Google Tag Manager, zodat de tool uw cookie-instellingen niet wijzigt.

(2) Google kan u om toestemming vragen om bepaalde productgegevens (zoals uw accountgegevens) te delen met andere Google-producten om bepaalde functies in te schakelen, zoals: B. om het gemakkelijker te maken nieuwe tags voor het bijhouden van conversies voor AdWords toe te voegen. Daarnaast beoordelen Google-ontwikkelaars van tijd tot tijd informatie over productgebruik om het product verder te optimaliseren. Google zal dit soort gegevens echter nooit zonder uw toestemming delen met andere Google-producten.

Voor meer informatie, zie de Gebruiksvoorwaarden van Google en het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy.

Gebruik van Google Ads-conversietracking

Wij gebruiken op onze website het online advertentieprogramma “Google Ads” en in dit verband conversietracking (bezoekactie-evaluatie). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt aangeklikt en werden doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Er is dan ook geen mogelijkheid dat cookies gevolgd kunnen worden via de websites van Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Hier achterhalen we het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

 

 1. Sociale media

Gebruik van plug-ins voor sociale media

(1) Momenteel gebruiken wij de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Xing, LinkedIn en YouTube. Wij maken gebruik van de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de plug-inaanbieders. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op de doos met de eerste letter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en dit daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van ons onlineaanbod hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld in sectie 3 van deze verklaring doorgegeven. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectievelijke aanbieders in Duitsland onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden uw persoonlijke gegevens aan de betreffende plug-in-aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen (voor Amerikaanse providers in de VS). Omdat de plug-inprovider gegevens voornamelijk via cookies verzamelt, raden wij u aan alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vakje klikt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagtermijnen. Ook hebben wij geen informatie over het verwijderen van de door de plug-inaanbieder verzamelde gegevens.

(3) De plug-inaanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op maat gemaakte reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; hiervoor dient u contact op te nemen met de betreffende plug-inaanbieder. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-inaanbieder heeft en daar ingelogd bent. Als u bij de plug-inprovider bent ingelogd, worden de door ons verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw bestaande account bij de plug-inprovider gekoppeld. Als u op de geactiveerde knop drukt en b.v. Als u bijvoorbeeld de pagina linkt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. Wij raden u aan om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u hierdoor kunt voorkomen dat u aan uw profiel bij de plug-inprovider wordt toegewezen.

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inaanbieder vindt u in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders. Daar ontvangt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de betreffende plug-inaanbieders en URL's met hun gegevensbeschermingsinformatie:

 1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS of in Europa Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; http://www.facebook.com/policy.php; Meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www. facebook.com/about/privacy/uw-info#everyoneinfo. Met Facebook zijn wij standaardcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen.
 2. b) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; https://www.xing.com/privacy.
 3. c) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Californië 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Met LinkedIn zijn wij standaardcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen.
 4. d) YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Integratie van Zendesk

(1) Om service-, ondersteunings- en/of hulpverzoeken te verwerken en RADEMACHER te exploiteren, gebruiken wij het systeem van Zendesk Inc., 1019 Market Street San Francisco, CA 94103 USA (“Zendesk”). Wij gebruiken Zendesk om uw verzoeken snel en efficiënt te verwerken. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG.

(2) Onze bedrijfsaccounts op Facebook zijn ook geïntegreerd in ons Zendesk-systeem voor een snelle en efficiënte verwerking. Als u ons een bericht stuurt via de betreffende pagina's, wordt dit door ons via Zendesk verwerkt. Wij als exploitant van de site hebben geen invloed op het gebruik van uw gegevens op de Facebook- of Instagram-pagina's door de aanbieders.

(3) De aan ons gerichte berichten blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of het doel van de opslag van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – vooral bewaartermijnen – blijven onaangetast.

(4) Zendesk beschikt over bindende bedrijfsregels (BCR) die zijn goedgekeurd door de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit. Dit zijn bindende interne bedrijfsregels die de interne overdracht van bedrijfsgegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Details vindt u hier: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/.

(5) Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met Zendesk. Als gevolg hiervan is Zendesk verplicht om de gebruikersgegevens van onze klanten alleen te gebruiken binnen het kader van de EU-normen voor gegevensbescherming om vragen te verwerken en deze niet door te geven aan derden. We hebben overeenstemming bereikt over standaardcontractbepalingen van de EU, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen.

(6) U kunt de gegevensbeschermingsinformatie van Zendesk bekijken op https://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-protection/.

Integratie van YouTube-video's

(1) Wij hebben YouTube-video's in ons onlineaanbod geïntegreerd, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, d.w.z. H. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in lid 2 genoemde gegevens verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

(2) Door uw bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld in sectie 3 van deze verklaring doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat deze aan uw YouTube-profiel wordt gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op maat gemaakte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; hiervoor dient u contact op te nemen met YouTube.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Voor dit doel hebben wij met Google standaardcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen.

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website gebruiken wij Google Maps. Hierdoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten tonen en kunt u gemakkelijk gebruik maken van de kaartfunctie.

(2) Door uw bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld in sectie 3 van deze verklaring doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel aan Google wordt gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op maat gemaakte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; hiervoor dient u contact op te nemen met Google.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inaanbieder vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Voor dit doel hebben wij met Google standaardcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen.

Facebook verbinden

(1) Als op deze website een zogenaamde “Facebook Connect-knop” is geplaatst, heeft u de mogelijkheid om met uw Facebook-gebruikersgegevens op onze website in te loggen. Bovendien kan informatie over uw activiteiten op onze website via Facebook Connect automatisch naar uw Facebook-profiel stromen. In dit verband krijgt u, wanneer u de knop activeert, de mogelijkheid om uitdrukkelijk toestemming te geven voor toegang tot uw Facebook-gebruikersgegevens en om toestemming te geven voor de publicatie van informatie en activiteiten in uw Facebook-profiel. Het gebruik van verdere gegevens (bijvoorbeeld contact via uw e-mailadres) vindt uitsluitend plaats op Aanwezigheid van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Houd er rekening mee dat Facebook via Facebook Connect informatie ontvangt over de applicatie of website, inclusief welke acties u onderneemt. Om het proces van het tot stand brengen van verbindingen te personaliseren, kan Facebook in sommige gevallen een beperkte hoeveelheid informatie ontvangen voordat de applicatie of website wordt geautoriseerd. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland;

https://www.facebook.com/policy.php; Meer informatie over gegevensverzameling:

https://www.facebook.com/help/186325668085084,

Ook https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

https//www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

(2) Wij zijn met Facebook standaardcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen.

Facebook-pixels

Deze website maakt gebruik van actiepixels van Facebook-bezoekers om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook mogelijk maken. Als exploitant van de site hebben wij geen invloed op dit gegevensgebruik.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG, via de cookiebanner. Het doel van de verwerking is het uitvoeren van effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” ook deactiveren in het gedeelte met advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op Facebook-gebruik gebaseerde advertenties deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 1. Online adverteren

Aangepaste Facebook-doelgroepen

(1) De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Inc. (“Facebook”). Dit betekent dat gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook Ads”) te zien kunnen krijgen wanneer zij het sociale netwerk Facebook of andere websites bezoeken die ook van dit proces gebruik maken. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn om onze website interessanter voor u te maken.

(2) Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server tot stand. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website hebt bezocht van ons Onze website bezocht of op een advertentie van ons geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Facebook-dienst, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificerende kenmerken achterhaalt en opslaat.

(3) Voor gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn wij akkoord gegaan met de standaardcontractbepalingen van Facebook EU, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen.

(4) De functie “Facebook Custom Audiences” kan [hier en] worden gedeactiveerd voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

(5) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming via de cookiebanner in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

 1. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Om met onze klanten te communiceren maken wij onder meer gebruik van online conferentietools. Hieronder vindt u de specifieke tools die wij gebruiken. Als u met ons communiceert via video- of audioconferentie via internet, worden uw persoonlijke gegevens door ons en de aanbieder van de betreffende conferentietool verzameld en verwerkt.

De conferentietools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/gebruikt om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). De conferentietools verwerken ook de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en andere “contextuele informatie” gerelateerd aan het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn om de online communicatie te verwerken. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Als er binnen de tool content wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook op de servers van de toolaanbieder opgeslagen. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnamen, chat-/instantberichten, foto's en video's die zijn geüpload naar voicemails, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de Dienst.

Houd er rekening mee dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden zijn grotendeels afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentietools vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de gebruikte tools, die we onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om met potentiële of bestaande contractpartners te communiceren of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (Art. 6 Para. 1 Zin 1 Letter b AVG). Voor het overige is het gebruik van de relevante tools doorgaans gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG; toestemming kan op elk moment met werking voor de toekomst worden ingetrokken. Bovendien dient het gebruik van de tools om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG).

Opslagperiode

De gegevens die wij rechtstreeks via de video- en conferentietools verzamelen, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentietools.

Conferentietools gebruikt

Wij gebruiken de volgende conferentietools:

Ga naar vergadering

Wij maken gebruik van GoToMeeting. De aanbieder is LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, VS. Details over de gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van GoToMeeting: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Wij hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met de aanbieder van GoToMeeting en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van GoToMeeting.

 

 

 

 1. Dienst voor externe toegang “WR-Connect” en RADEMACHER-app
 2. Gebruik van “WR-Connect” zonder registratie

(1) Met behulp van onze dienst voor toegang op afstand “WR-Connect” kunt u uw SmartHome Box op afstand bedienen via internet. Zonder registratie bij “WR-Connect” kan alleen de updateservice worden gebruikt. Als onderdeel van de updateservice worden de volgende gegevens naar onze servers verzonden:

 • Softwareversie van de SmartHome Box
 • UID van de SmartHome Box
 • Datum van aanvraag (updateverificatie vindt elke zes uur plaats)

Deze gegevens worden 1 jaar na de laatste toegang verwijderd.

(2) De gegevensverwerking in het kader van “WR-Connect” is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b AVG. Op basis van deze toestemming mogen alle gegevens verwerkt worden die nodig zijn om een ​​overeenkomst uit te voeren. Wanneer u de SmartHome Box heeft aangesloten en de app voor de eerste keer heeft opgestart, heeft u met ons een contract gesloten over het gebruik van de app en de verbindingsfunctie van de SmartHome Box.

 1. Gebruik van “WR-Connect” bij registratie (aanmaken van een gebruikersaccount voor WR-Connect)

(1) Om de RADEMACHER-app te gebruiken, worden de persoonlijke gegevens die u tijdens de registratie heeft ingevoerd, opgeslagen in een “WR-Connect”-gebruikersaccount. Alleen als de toegang op afstand bovendien op uw SmartHome Box is geactiveerd, worden in dit gebruikersaccount de volgende technische gegevens opgeslagen:

 • UID van de SmartHome Box
 • SW-versies
 • Naam van de SmartHome Box in het portaal
 • Bedrijfstijd (systeemstabiliteitsverklaring)
 • Tijden van de laatste succesvol tot stand gebrachte verbinding
 • Aantal en type apparaten aangesloten op de SmartHome Box
 • Het IP-adres van uw internetverbinding

(2) De bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt met het doel de functie van de app te vervullen en een verbinding en besturing van de SmartHome Box technisch te realiseren.

(3) De gegevensverwerking in het kader van “WR-Connect” en de RADEMACHER-app is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b AVG. Op basis van deze toestemming mogen alle gegevens verwerkt worden die nodig zijn om een ​​overeenkomst uit te voeren. Wanneer u de SmartHome Box heeft aangesloten en de app voor de eerste keer heeft opgestart, heeft u met ons een contract gesloten over het gebruik van de app en de verbindingsfunctie van de SmartHome Box.

(4) De via “WR-Connect” en de app verzamelde gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens. Deze gegevens worden alleen verwijderd als u zich afmeldt bij “WR-Connect”.

 1. Ontvangers van gegevens/orderverwerking

(1) Het bedrijf MarcanT AG, Herforder Strasse 163a, Bielefeld, 33609 (“MarcanT AG”) levert de servers voor WR-Connect en voor de RADEMACHER-app, waarop ook uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, die wij van u verstrekken in in verband met het gebruik van de RADEMACHER-app. Wij hebben met MarcanT AG een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, volgens welke de gegevensverwerking uitsluitend namens ons en volgens onze instructies plaatsvindt.

 1. Gebruik van de Google Assistent-app via “WR Connect”

(1) Met de Google Assistant-app is het mogelijk om de apparaten van uw RADEMACHER Smart Home System via Google te bedienen met behulp van spraakopdrachten. Google Assistant (aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”)) is software voor spraakinvoer en -uitvoer waarbij spraakopdrachten door Google worden geanalyseerd, geëvalueerd en uitgevoerd. Voor partners biedt Google een interface waarmee partners hun eigen functies, zogenaamde apps, kunnen aanbieden. Hierdoor kunnen partners hun systemen specifiek verbinden en gebruiken met Google-spraakbesturing. Meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Google Assistant kunt u vinden op het volgende adres: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

(2) Google is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van de taalverwerking in de Assistent.

(3) Zodra u de Google Assistant-app activeert, worden de volgende persoonlijke gegevens aan Google overgedragen of door Google verzameld en verwerkt:

 • Namen, beschrijvingen en ID's van de apparaten, sensoren en scènes die ter controle worden gedeeld met de Google Assistant-app
 • Gemeten waarden van sensoren die ter controle worden gedeeld met de Google Assistant-app

(4) Onze RADEMACHER Google Assistant-app maakt ook gebruik van software van Google. Dit betekent dat informatie die nodig is voor het functioneren van de RADEMACHER Google Assistant-app, in gecodeerde vorm naar Google wordt verzonden. Deze gegevens worden opgeslagen in de cloud van Google. Het is mogelijk om persoonlijke gegevens door te sturen en op te slaan op servers buiten de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie. Daarom zijn wij met Google standaardcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen. Google is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de Google-software en in de Google Cloud. Controleer of u akkoord gaat met de gegevensbeschermingsvoorwaarden van Google.de en of u uw toestemming(en) wilt geven bij het configureren van de Google Assistent-app.

(5) Wij willen u erop wijzen dat de in deze sectie genoemde gegevens door Google of door een opdrachtbedrijf als gebruiksprofielen onder een pseudoniem worden aangemaakt. Deze kunnen worden geëvalueerd voor reclame en marktonderzoek of om de Google Assistant-app gebruiksvriendelijk te maken. Volgens Google is het niet mogelijk om directe conclusies over jou te trekken.

 1. Gebruik van RADEMACHER Alexa Skill via “WR Connect”

(1) Met de RADEMACHER Skill (“Skill”) is het mogelijk om de apparaten in uw smart home-systeem via Amazon Echo-apparaten te bedienen met behulp van spraakopdrachten. Amazon Echo is een hardware voor spraakinvoer en -uitvoer waarbij spraakopdrachten door Amazon worden geanalyseerd, geëvalueerd en uitgevoerd. Amazon biedt een interface voor partners waarmee partners hun eigen functies, zogenaamde vaardigheden, kunnen leveren. Hierdoor kunnen partners hun systemen specifiek verbinden en gebruiken met Amazon-spraakbesturing. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Amazon Alexa vindt u op Amazon.de – gegevensbeschermingsverklaring op het volgende adres: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201566380 . Amazon is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van Alexa Skills.

(2) Zodra u de vaardigheid activeert, worden de volgende persoonlijke gegevens aan Amazon overgedragen of door Amazon verwerkt:

 • Namen, beschrijvingen en ID's van de apparaten, sensoren en scènes die zijn ingeschakeld voor de vaardigheid die moet worden bestuurd
 • Gemeten waarden van sensoren die worden vrijgegeven om met de vaardigheid te kunnen controleren

(3) Onze vaardigheid maakt ook gebruik van Amazon-software. Dit betekent dat informatie die nodig is om de vaardigheid te laten functioneren, in gecodeerde vorm naar Amazon wordt verzonden. Deze gegevens worden opgeslagen in de cloud van Amazon. Het is mogelijk om persoonlijke gegevens door te sturen en op te slaan op servers buiten de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie. We zijn met Amazon standaardcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen.

Meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens op Amazon Alexa kunt u vinden op Amazon.de - verklaring inzake gegevensbescherming op het volgende adres:

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201566380.

(4) Amazon is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens via de Amazon-software en in de Amazon Cloud. Controleer of u akkoord gaat met de gegevensbeschermingsvoorwaarden van amazon.de en of u uw toestemming(en) wilt geven bij het configureren van de Amazon Alexa-app.

(5) De in deze sectie genoemde persoonsgegevens worden door Amazon of een opdrachtbedrijf als gebruiksprofielen onder een pseudoniem aangemaakt. Deze kunnen worden geëvalueerd voor reclame en marktonderzoek of om de app gebruiksvriendelijk te maken. Het is niet mogelijk om directe conclusies over u te trekken.

 1. Google Analytics Firebase

(1) Wij gebruiken Google Analytics Firebase om het gebruikersgedrag in onze RADEMACHER-app te analyseren. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ierland.

(2) Google Firebase bevat verschillende functies waarmee we uw app-gedrag kunnen analyseren. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld uw schermweergaven en knopaanslagen analyseren. Ook kunnen wij bepalen welke functies binnen onze app veel of zelden worden gebruikt. Voor deze doeleinden slaat Google Firebase onder meer de het aantal en de duur van sessies, besturingssystemen, apparaatmodellen, regio en een aantal andere gegevens. Een gedetailleerd overzicht van de door Google Firebase verzamelde gegevens vindt u op:

https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=de

(3) Door het gebruik van Google Firebase wordt informatie in gecodeerde vorm naar Google verzonden. Deze gegevens worden opgeslagen door Google. Een omleiding en

Opslag van persoonlijke gegevens op servers buiten de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie is mogelijk. Daarom zijn wij met Google standaardcontractbepalingen van de EU overeengekomen, die zijn aangevuld in overeenstemming met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat een gegevensbeschermingsniveau dat voldoet aan de AVG gegarandeerd is, zelfs wanneer gegevens naar de VS worden overgedragen. Google is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de Google-software en in de Google Cloud.

(4) Google Firebase wordt gebruikt om onze app te optimaliseren en ons aanbod te verbeteren. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG.

Meer informatie over Google Firebase vindt u op: https://policies.google.com/privacy

 1. Gegevensbeveiliging

(1) Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om ongewenste toegang tot uw gegevens te voorkomen. Wij hebben onze medewerkers verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast zijn alle dienstverleners door ons gecontroleerd. Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij de gebruikelijke SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Dit is meestal 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bit-codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-bit v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

(2) Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.